ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐาน

โดย: lighting [IP: 118.174.152.xxx]
เมื่อ: 2022-10-25 14:14:09
ติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐานติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ต้องปลอดภัย และมีมาตรฐาน เมื่อติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป การติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะต้องติดตั้งจากพื้นที่สูง ดังนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเราติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ที่ไมได้มาตรฐานสากลอาจมีผลเสียที่ตามมาหรือทำให้วงจรเสียดายได้สิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมาย ที่ต้องรู้การติดตั้ง โซล่ารูฟท็อปการออกแบบ ให้เหมาะสม

ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่ เพราะแผงโซล่าเซลล์ที่จะนำมาติดตั้งมีน้ำหนักพอสมควร ซึ่งถ้าติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป ทั้งระบบมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หลายแผง จะรับน้ำหนัก ได้หรือไม่ สถานที่ติดตั้ง ทิศทางของแสงต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีเงาบดบัง และมองถึงการบำรุงรักษาพร้อมการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งคำคัญมากเพราะถ้าติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน เจ้าบ้านอาจได้รับอันตรายจากส่วนนี้ได้กฎหมายที่ต้องรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ โซล่ารูฟท็อป

มอก. 61215เล่ม1(1)-2561 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงโซล่าเซลล์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะชนิดผลึกซิลิคอน สำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาวในภูมิอากาศทั่วไปมอก.2210 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผงโซล่าเซลล์ในการออกแบบและรับรองแบบของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ใช้เฉพาะชนิดฟิล์มบาง สำหรับใช้งานกลางแจ้งร่างประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: COP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน โซล่ารูฟท็อป ที่เข้าข่ายต้องรับการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าการเลือกใช้อุปกรณ์

เลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน Solar Flash Tests(การทดสอบประสิทธิภาพกระแสไฟออกจากแผงโซล่าเซลล์) อ่านบทความเกี่ยวกับ >>> Solar Flash Testsสายไฟที่ใช้ในระบบ โซล่ารูฟ ต้องเป็นสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ จะเป็นสายไฟชนวน Photovoltaic wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80 องศา หรือเป็นสายไฟชนิด 0.6/1 KV ตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือสายชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าการเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซล่ารูฟท็อป)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์

มอก.2580 เล่ม 1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสร้างแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวังมอก.2580 เล่ม 2-2562 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดการทดสอบกำหรับแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยทางการไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวังการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป

การวางแผนก่อนติดตั้ง ตรวจสอบโครงสร้างของหลังคาหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น กระเบื้องหลังคามีจุดไหนบ้างที่เปราะบาง สถานที่ปฎิบัติงานใกล้สายไฟแรงสูงหรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนจุดเสี่ยงต่าง ๆ ให้เรียบร้อยกาอนการปฎิบัติงานและเตรียมจัดการกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ลม ฝนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

มอก.2572-2555 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และใช้กับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้า โซล่ารูฟท็อปหลังจากได้ความรู้เกี่ยวกับ โซล่ารูฟท็อปไปแล้ว และมีความสนใจติดตั้ง โซล่ารูฟท็อป สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญ จาก Enrich Energy ยินดีให้คำปรึกษา ฟรีENRICH ENERGY ผู้นำด้าน โซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ รับติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครบวงจร โดยทีมงานโซล่าร์มืออาชีพสนใจ โซล่ารูฟท็อป หรือ อินเวอร์เตอร์ สามารถติดต่อเราได้ที่ 065-845-8698ต้องการทราบรายละเอียดการติดตั้งระบบ โซล่ารูฟท็อป คลิก https://bit.ly/solarrich

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 292,660