แนะนำโรงเรียนนานาชาติยานปทุมธานี

โดย: มาน [IP: 1.46.129.xxx]
เมื่อ: 2022-10-05 10:10:20
แนะนำหลักสูตรนานาชาติย่านปทุมธานีหลักสูตรนานาชาติอินวิคตัส ที่ประเทศไทย (Invictus International Programme: IIP) ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 2.5-18 ปี เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานาชาติอินวิคตัสที่สิงคโปร์ และโรงเรียนสาธิตปทุม จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาของเคมบริดจ์ ที่มีเป็นที่ยอมรับระดับโลก และค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำของทั่วโลกได้

Prev

Next

แรกเริ่มเดิมที โรงเรียนอินวิคตัสได้เปิดการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ และได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพโดยมีค่าเล่าเรียนที่ยอมรับได้ นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษา เรียนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ และหลักสูตรสะเต็มศึกษา STEMWerkzโรงเรียนได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันอินวิคตัสมีโรงเรียนหลายแห่งทั้งในประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ฮ่องกง กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งเปิดสอนในระดับปูพื้นฐานเด็กเล็ก ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ นักเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ซัมเมอร์ หรือโอนย้ายยังอินวิคตัสในสาขาต่างๆ ได้ต้องการเรียนที่ โรงเรียนนานาชาติ ปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติม

https://www.invictus.school/th-th


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 292,660