เครื่องพิมพ์วันที่

ใช้ความร้อนกดลงบนแถบผ้าหมึกตัวอักษรที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จางหรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็ว สามารถพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษแข็งบางๆ ,กระดาษ , หนังสัตว์ ,ถุงพลาสติก , อลูมิเนียมฟอล์ย

  • เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด-dy-8b
    เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือกด รุ่น DY-8 ใช้ความร้อนกดลงบนแถบผ้าหมึกตัวอักษรที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จางหรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็ว สามารถพิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษแข็งบางๆ ,กระดาษ ,...

  • เครื่องพิมพ์วันที่แบบกึ่งอัตโนมัติ-รุ่น-hp-214b
    เครื่องพิมพ์วันที่แบบกึ่งอัตโนมัติ รุ่น HP-214B ใช้ความร้อนกดลงบนแถบผ้าหมึก ตัวอักษรที่พิมพ์ชัดเจน ไม่จางหรือลบเลือน หมึกพิมพ์สีสม่ำเสมอแห้งเร็วสามารถ พิมพ์ตัวอักษรลงบนกระดาษแข็งบา...
Visitors: 294,082